Exterior
Yamaha Wabash bicycle Yamaha Wabash bicycle Yamaha Wabash bicycle Yamaha Wabash bicycle Yamaha Wabash bicycle Yamaha Wabash bicycle
Yamaha Wabash bicycle Yamaha Wabash bicycle Yamaha Wabash bicycle Yamaha Wabash bicycle Yamaha Wabash bicycle Yamaha Wabash bicycle
Brand Yamaha
Model Wabash
Motor power Electric
Maximum power, kW 0.5
Maximum power, kW/h 0.5
Maximum torque, Nm 70
Charging time, hours 4.0
Weight, kg 19.2
Power reserve, km 32.2